Profile Ni-ki – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

01/04/2021

Ni-ki (니키) tên thật là Nishimura Riki (西村リキ) sinh ngày 9 tháng 12 năm 2005. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng ENHYPEN thuộc BE:LIFT Lab. Dưới…

Profile Sunoo – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

01/04/2021

Sunoo (선우) tên thật là Kim Sun Oo (김선우) sinh ngày 24 tháng 6 năm 2003. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng ENHYPEN thuộc BE:LIFT Lab….

Profile Sunghoon – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

01/04/2021

Sunghoon (성훈) tên thật là Park Sung Hoon (박성훈) sinh ngày 8 tháng 12 năm 2002. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng ENHYPEN thuộc BE:LIFT Lab….

Profile Jake – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

01/04/2021

Jake (제이크) tên thật là Jake Sim (제이크 심) sinh ngày 15 tháng 11 năm 2002. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng ENHYPEN thuộc BE:LIFT Lab….

Profile Jay – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

01/04/2021

Jay (제이) tên thật là Jay Park sinh ngày 20 tháng 4 năm 2002. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng ENHYPEN thuộc BE:LIFT Lab. Dưới đây…

Profile Heeseung – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

01/04/2021

Heeseung (희승) tên thật là Lee Hee Seung (이희승) sinh ngày 15 tháng 10 năm 2001. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng ENHYPEN thuộc BE:LIFT Lab….

Profile Jungwon – Thành viên nhóm nhạc ENHYPEN

01/04/2021

Jungwon (정원) tên thật là Yang Jung Won (양정원) sinh ngày 9 tháng 2 năm 2004. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng ENHYPEN thuộc BE:LIFT Lab….